Oznamy pro farnost 18.12.2022

3.neděle adventní

V pondělí ráno v 6.45 hodin jste všichni zváni na roráty. Děti ať si vezmou lampičky s sebou. Po mši svaté je čeká snídaně.

V pátek bude mše svatá opět ráno v 6.45 hodin. Děti ať si vezmou lampičky.

Milí mladí přátelé, papež František vás zve na Světové dny mládeže v Lisabonu. Setkání s ním a mnoha mladými z celého světa se uskuteční 1. - 6.8. 2023 právě v Lisabonu. Předtím bude možné prožít přípravný týden v některé z portugalských diecézí a to ve dnech 26.7. - 31.7. 2023. Olomoucká arcidiecéze nabízí všem mladým z našich farností, kteří se přihlásí do 20.12. 2022 a zaplatí zálohu 5 000 Kč, že dostanou jednorázový příspěvek 3 500 Kč, o který se vám cena setkání sníží.  O tuto částku není třeba žádat, bude předána Sekci pro mládež za každého automaticky. Setkání mládeže s papežem tak může být krásným vánočním dárkem, ke kterému se připojí i vaše farnost výší příspěvku 1 500 Kč. Celkem tedy dostanete každý přihlášený podporu 5 000 Kč. Přihlášku s různými variantami účasti na setkání v Lisabonu najdete na webu: www.svetovednymladeze.cz 

Prosím ještě jednou, povzbuďte koledníky nejen ke koledování, ale i k účasti na žehnání koledníkům otcem biskupem Josefem Nuzíkem, které se letos uskuteční 30.12. 2022 v 10.00 v katedrále sv. Václava v Olomouci. Charita Olomouc pro koledníky připraví pohoštění i následný program. Charitě Olomouc ať oznámí svou účast. Děkuji za všechnu podporu a spolupráci s Charitou a přeji a vyprošuji Boží požehnání. P. Bohumír Vitásek