Pořad bohoslužeb v lednu 2023

  1.1.2023 neděle Slavnost MATKY BOŽÍ PANNY MARIE 9.00 h Za dívky z farnosti
  2.1.2023 pondělíPamátka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve18.00 h Za zemřelého Františka Hájka, manželku, rodinu a dar živé víry
  3.1.2023 úterýNejsvětějšího Jména Ježíš   mše sv. nebude
  4.1.2023 středa   18.00 h Za zemřelou Marii Cankovovu
  5.1.2023 čtvrtek   18.00 h Za zemřelého Dušana Bartoňka, sourozence a rodiče
  6.1.2023 pátekSlavnost ZJEVENÍ PÁNĚ 18.00 h Za zemřelou Žofii Drexlerovu, manžela, dvoje zemřelé rodiče a dar zdraví pro celou rodinu
  7.1.2023 sobotaPřipomínka sv. Rajmunda z Peňafortu, kněze18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  8.1.2023 neděleSVÁTEK KŘTU PÁNĚ9.00 h Za farníky
  9.1.2023 pondělí   18.00 h Za Stanislava Hluška, celou živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
  10.1.2023 úterý     mše sv. nebude
  11.1.2023 středa   18.00 h Za Oldřicha Maluše, dceru, živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
  12.1.2023 čtvrtek   18.00 h Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o dary Ducha svatého a ochranu Panny Marie
  13.1.2023 pátekPřipomínka sv. Hilaria, biskupa a učitele církve18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  14.1.2023 sobotaSobotní památka Panny Marie 18.00 h Za Zdenka Maluše, zemřelého otce a dvoje zemřelé rodiče
  15.1.2023 neděle2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 9.00 h Za farníky
  16.1.2023 pondělí   18.00 h Za zemřelou Františku Vlkovu, manžela, celou zemřelou rodinu a dar zdraví živé rodině
  17.1.2023 úterýPamátka sv. Antonína, opata   mše sv. nebude
  18.1.2023 středa Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů18.00 h Za zemřelého Pavla Valčuhu, roďinu Vaňkovu a Kotačkovu
  19.1.2023 čtvrtek   18.00 h Za zemřelého Františka a Boženu Lopatovy a dar zdraví
  20.1.2023 pátek Připomínka sv. Fabiána, papeže a mučedníka a připomínka sv. Šebestiána, mučedníka 18.00 h Za zemřelého Františka Kotačku, manželku, dvoje zemřelé rodiče a duše v očistci
  21.1.2023 sobota Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  22.1.2023 neděle3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 h Na poděkování a za farníky
  23.1.2023 pondělí   18.00 h Za členky Rytířstva Neposkvrněné Panny Marie živé i zemřelé
  24.1.2023 úterý Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve   mše sv. nebude
  25.1.2023 středaSvátek Obrácení sv. Pavla, apoštola 18.00 h Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní, prosba o dary Ducha svatého a ochranu Panny Marie
  26.1.2023 čtvrtek Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů18.00 h Na poděkování Pánu Bohu
  27.1.2023 pátek   18.00 h Za rodinu Křápkovu, Hájkovu, dar zdraví a duše v očistci
  28.1.2023 sobota Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve14.00 h Pohřeb zemřelé Anny Miklíčkové
  29.1.2023 neděle4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 9.00 h Za farníky
  30.1.2023 pondělí   18.00 h Za vedení Duchem svatým a dobré začátky pro rodinu Šmehlíkovu
  31.1.2023 úterýPamátka sv. Jana Boska, kněze   mše sv. nebude