Pořad bohoslužeb v únoru 2023

  1.2.2023 středa   18.00 h Za zemřelého Josefa Matuštíka, živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
  2.2.2023 čtvrtek SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  3.2.2023 pátekPřipomínka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka a připomínka sv. Ansgara, biskupa18.00 h Za zemřelé rodiče Kaňovy, Bočkovy a živou i zemřelou rodinu
  4.2.2023 sobota   Sobotní památka Panny Marie18.00 h Za rodinu Lagovu a Lopatovu živou i zemřelou a duše v očistci
  5.2.2023 neděle5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 9.00 h Za farníky
  6.2.2023 pondělí Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  7.2.2023 úterý     mše sv. nebude
  8.2.2023 středa Připomínka sv. Jeronýma Emilianiho a připomínka sv. Josefiny Bakhity, panny 18.00 h Za zemřelou Ludmilu Maluškovu, manžela a živou i zemřelou rodinu
  9.2.2023 čtvrtek   18.00 h Za zemřelou Kateřinu a Františka Miklíčkovy, zetě a dar zdraví
  10.2.2023 pátek Památka sv. Scholastiky, panny 18.00 h Za členky Rytířstva Neposkvrněné Panny Marie živé i zemřelé
  11.2.2023 sobota Připomínka Panny Marie Lurdské 18.00 h Za zemřelého Josefa Vaňka, manželku, dvoje zemřelé rodiče a celou živou i zemřelou rodinu
  12.2.2023 neděle6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 9.00 h Za farníky
  13.2.2023 pondělí   18.00 h Za zemřelou Alexandru Bezděkovu, manžela, syna, zetě a celou živou i zemřelou rodinu
  14.2.2023 úterý     mše sv. nebude
  15.2.2023 středa   18.00 h Za zemřelého Petra Radocha, prarodiče a živou i zemřelou rodinu
  16.2.2023 čtvrtek   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  17.2.2023 pátekPřipomínka sv. Alexia a druhů, řeholníků18.00 h Za zemřelou Annu a Josefa Bartošovy, syna, dceru Ludmilu a živou rodinu
  18.2.2023 sobota Sobotní památka Panny Marie18.00 h Za Bohuslava Maluše, zemřelého syna, dvoje zemřelé rodiče a rodinu Jagošovu
  19.2.2023 neděle7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 9.00 h Za farníky
  20.2.2023 pondělí   18.00 h Za zemřelou rodinu Dominikovu s prosbou o ochranu Panny Marie pro živou rodinu
  21.2.2023 úterýPřipomínka sv. Petra Damianiho, biskupa a učitele církve   mše sv. nebude
  22.2.2023 středaPOPELEČNÍ STŘEDA 18.00 h Za živou a zemřelou rodinu Trávníčkovu, Vaněčkovu, dar zdraví a duše v očistci
  23.2.2023 čtvrtek Připomínka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  24.2.2023 pátek   18.00 h Za živou a zemřelou rodinu Suchánkovu, Belháčovu a živou rodinu
  25.2.2023 sobota   18.00 h Za zemřelou Annu Válkovu, celou živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
  26.2.2023 neděle1. NEDĚLE POSTNÍ 9.00 h Za farníky
      14.00 h Křížová cesta
  27.2.2023 pondělí   18.00 h Za zemřelého Jana Kotačku, manželku, děti, vnučku a duše v očistci
  28.2.2023 úterý     mše sv. nebude