Oznamy pro farnost 25.12.2022

Slavnost Narození Páně

Chtěl bych poděkovat všem, kteří letošní Vánoce v našem kostele připravovali, úklidem kostela, vánoční výzdobou, přípravou Betléma a těm, kteří se zapojili do liturgie čtením, zpěvem, hrou na hudební nástroje i všem, kteří oživili náš kostel svojí radostnou přítomností.

Také bych chtěl poděkovat těm, kteří darovali stromky na výzdobu a všem, kteří svými dary podporují chod farnosti.

Tuto neděli se koná vánoční sbírka na potřeby kostela.

V neděli 25. prosince se uskuteční v našem kostele Vánoční koledování na Boží Narození od 15.oo hodin. Všichni jste srdečně zváni.

Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ 25. prosince a SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE 1. ledna na Nový rok jsou závazné zasvěcené svátky.

V pátek mše svatá pro rodiny s dětmi nebude.

Za dary uplynulého roku poděkujeme v sobotu 31. prosince při mši svaté v 17.oo hodin.