Oznamy pro farnost 01.01.2023

Slavnost Matky Boží, Panny Marie

Vánoční sbírka na potřeby kostela vynesla 41 239,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

Na tento týden připadá první pátek v měsíci.

V pátek navštívím nemocné. Své nemocné můžete do té doby nahlásit v sakristii.

V pátek se koná při mši svaté svěcení vody, křídy a kadidla.

V pátek také bude mše svatá pro rodiny s dětmi.

Tříkrálová sbírka proběhne v naší obci v sobotu 7. ledna 2023.  Sraz koledníků bude ve 12:15 v Pastoračním domě a po požehnání vyjdou skupinky do ulic.  Prosíme ty, kdo mají s koledováním zkušenost i další, kteří by byli ochotni takto pomoci potřebným, aby se zapojili.  Předem všem zúčastněným i dárcům děkujeme! Bližší informace u Václava Hájka (602 720 627).

Uherskohradištský děkan a jeho spolupracovníci vás srdečně zvou na Děkanátní ples 14.1.2023 v 19.oo hodin ve společenském sále ve Starém Městě. Více informací najdete na plakátku ve vývěsce.