Lednová farní kavárna

Lednová farní kavárna

Mše svatá je sloužena v 9.00 :)