Oznamy pro farnost 8.1.2023

Svátek Křtu Páně

V neděli 15.ledna se koná sbírka na celosvětové setkání mládeže s papežem v Lisabonu.

V pátek bude mše svatá pro rodiny s dětmi.

Tříkrálová sbírka vynesla...

Uherskohradištský děkan a jeho spolupracovníci vás srdečně zvou na Děkanátní ples 14.1.2023 v 19.00 hodin ve společenském sále ve Starém Městě. Více informací najdete na plakátku ve vývěsce.

Tuto neděli po mši svaté jste všichni zváni do farní kavárny do Pastoračního domu.