Oznamy pro farnost 15.01.2023

2.neděle v mezidobí

Tuto neděli se koná „dveřní sbírka“ na podporu celosvětového setkání mládeže s papežem Františkem v Lisabonu. Z této sbírky bude 1 500, - Kč vyčleněno každému z přihlášených účastníků setkání z naší farnosti.

V pátek zveme všechny na mši svatou pro rodiny s dětmi.

Všem koledníkům, vedoucím skupinek, organizátorům sbírky a hlavně vám, kdo jste přispěli do sbírky, patří velké poděkování. Tříkrálová sbírka vynesla 65 430,- Kč.

Také děkuji všem, kteří uklidili vánoční výzdobu.

Příští neděli se koná sbírka na biblické dílo.

Milé maminky, po třech letech různých omezení, kdy nebylo možné pořádat akce s větším počtem účastníků, se opět hlásíme ze Šternberka a srdečně vás všechny zveme na v pořadí již 20. Hromniční pout matek, která se letos bude konat  v sobotu 4. února 2023 od 10:00 hodin.