Oznamy pro farnost 22.01.2023

3.neděle v mezidobí

Tuto neděli se koná sbírka na biblické dílo.

V pátek jste všichni zváni na mši svatou pro rodiny s dětmi.

Z benefičního prodeje adventních věnců bylo pro potřeby kostela a farnosti darováno 5 200,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.