Oznamy pro farnost 29.01.2023

4.neděle v mezidobí

Ve čtvrtek se při mši svaté budou žehnat hromniční svíce.

Na tento týden připadá první pátek v měsíci.

V pátek navštívím nemocné. Své nemocné můžete u mne přihlásit.

V pátek jste všichni zváni na mši svatou pro rodiny s dětmi.

Při sbírce na biblické dílo minulou neděli se vybralo 9 477,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

Charita Uherské Hradiště Vám všem srdečně děkuje za vše, co jste udělali pro zdárný průběh Tříkrálové sbírky. Díky Vám a vedoucím skupinek, mohli koledníci přinést požehnání do desetitisíců domácností na Uherskohradišťsku, popřát lidem štěstí, zdraví, dlouhá léta, podarovat je drobným dárkem a vykoledovat na pomoc potřebným 3 563 284,- Kč.

Přidávám pozvánku na možnosti bruslení zdarma na stadionu v Uherském Hradišti všem koledníkům. Drobné občerstvení bude zajištěno. Pozvánku a další informace na Tříkrálové bruslení pro všechny koledníky zdarma naleznete na vývěsce u kostela.