Oznamy pro farnost 12.02.2023

6.neděle v mezidobí

V pátek mše svatá pro rodiny s dětmi vzhledem k prázdninám nebude.

Prosím, aby se členové farní rady sešli v úterý 14 .února 2023 v Pastoračním domě v 18.3o hodin.

Příští neděli 19. února se koná sbírka „haléř svatého Petra“.

Po mši svaté tuto neděli jste všichni zváni do farní kavárny v Pastoračním domě.