Oznamy pro farnost 26.02.2023

1.postní neděle

Tuto neděli se při mši svaté představí farnosti děti přistupující letos k prvnímu svatému přijímání.

Na tento týden připadá první pátek v měsíci.

V pátek navštívím nemocné. Své nemocné můžete do té doby nahlásit u duchovního správce.

V pátek bude večerní mše svatá věnována rodinám s dětmi.

Děti jdoucí k prvnímu svatému přijímání budou mít přípravu při této dětské mši svaté. Prosím rodiče těchto dětí, aby děti chodily na tyto páteční mše svaté.

Ze sbírky „haléř svatého Petra“ bylo odesláno 14 626,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

V době postní budou každou neděli ve 14.oo hodin křížové cesty.

Jak už jsme si zvykli v minulých letech, jsou na stolku a vzadu v předsíni pokladničky, které si můžete sami složit, a do kterých můžete vkládat almužnu pro potřebné, ze svých ušetřených peněz.