Pořad bohoslužeb v březnu 2023

  1.3.2023 středa   18.00 h Na úmysl dárce
  2.3.2023 čtvrtek   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  3.3.2023 pátek   18.00 h Za Josefa Turčina, manželku, rodiče a živou i zemřelou rodinu
  4.3.2023 sobotaPřipomínka sv Kazimíra 18.00 h Za zemřelé rodiče Radochovy, děti, vnuka a ochranu Panny Marie pro celou rodinu
  5.3.2023 neděle2. NEDĚLE POSTNÍ 9.00 h Za farníky
      14.00 h Křížová cesta
  6.3.2023 pondělí   18.00 h Za zemřelého otce, živou i zemřelou rodinu a duše v očistci
  7.3.2023 úterýPřipomínka sv. Perpetuy a Felicity, mučednic   mše sv. nebude
  8.3.2023 středa Připomínka sv. Jana z Boha, řeholníka 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  9.3.2023 čtvrtek Připomínka sv. Františky Římské, řeholnice15.00 h Pohřeb zemřelé Pavly Machalové
  10.3.2023 pátekPřipomínka sv. Jana Ogilvie, kněze a mučedníka18.00 h Za zemřelou Ludmilu Kaňovu, manžela a živou i zemřelou rodinu
  11.3.2023 sobota   18.00 h Za zemřelou Marii Vaňkovu, manžela, děti a duše v očistci
  12.3.2023 neděle3. NEDĚLE POSTNÍ 9.00 h Za farníky
      14.00 h Křížová cesta
  13.3.2023 pondělí Výroční den zvolení papeže Františka 18.00 h Za zemřelého Jana Hyráka, manželku, dceru, zetě a celou živou i zemřelou rodinu
  14.3.2023 úterý     mše sv. nebude
  15.3.2023 středa   18.00 h Za zemřelého Františka Ludvíka, dvoje zemřelé rodiče a dar zdraví pro živou rodinu
  16.3.2023 čtvrtek   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  17.3.2023 pátekPřipomínka sv. Patrika, biskupa 18.00 h Za zemřelého Františka a Antonii Pavelkovy, dva syny a duše v očistci
  18.3.2023 sobotaPřipomínka sv. Cyrila Jeruzalémského, biskupa a učitele církve 18.00 h Za živou i zemřelou rodinu Malůšovu a dar zdraví
  19.3.2023 neděle4. NEDĚLE POSTNÍ 9.00 h Za farníky
      14.00 h Křížová cesta
  20.3.2023 pondělí   18.00 h Za živé i zemřelé Josefy z farnosti
  21.3.2023 úterý     mše sv. nebude
  22.3.2023 středa   18.00 h Za zemřelé rodiče Žajdlíkovy, Kostrůnkovy, dar zdraví a duše v očistci
  23.3.2023 čtvrtek Připomínka sv. Turibia z Mongroveja, biskupa 18.00 h Za zemřelého Jana Trna, rodinu Vlkovu, Trnovu a dar zdraví
  24.3.2023 pátek   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  25.3.2023 sobotaSlavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ 18.00 h Za členky Rytířstva Neposkvrněné Panny Marie živé i zemřelé
  26.3.2023 neděle5. NEDĚLE POSTNÍ 9.00 h Za farníky
      14.00 h Křížová cesta
  27.3.2023 pondělí   18.00 h Za živou i zemřelou rodinu Botkovu, Machalovu, duše v očistci a obrácení pohanů
  28.3.2023 úterý     mše sv. nebude
  29.3.2023 středa   18.00 h Za Josefa Bezděka, živou i zemřelou rodinu Vyskočilovu, Bezděkovu a dar zdraví
  30.3.2023 čtvrtek   18.00 h Za zemřelého Oldřicha Drexlera, manželku, sourozence, zemřelé rodiče a dar zdraví
  31.3.2023 pátek   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka