Pořad bohoslužeb v dubnu 2023

  1.4.2023 sobota   18.00 h Za zemřelého Antonína Dobřeckého, za živou i zemřelou rodinu Dobřeckou a Pospíšilovu
  2.4.2023 neděle KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE 9.00 h Za farníky
      14.00 h Křížová cesta
  3.4.2023 pondělí PONDĚLÍ SVATÉHO TÝDNE 18.00 h Za zemřelou Annu Bachanovu a zemřelé rodiče z obou stran
  4.4.2023 úterý ÚTERÝ SVATÉHO TÝDNE   mše sv. nebude
  5.4.2023 středa STŘEDA SVATÉHO TÝDNE 18.00 h Za Josefa Vyskočila, manželku, tři zemřelé zetě a živou i zemřelou rodinu
  6.4.2023 čtvrtek ZELENÝ ČTVRTEK 18.00 h Za farníky
  7.4.2023 pátek VELKÝ PÁTEK 15.00 h Křížová cesta
  18.00 h OBŘADY VELKÉHO PÁTKU
  8.4.2023 sobota BÍLÁ SOBOTA20.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  9.4.2023 neděle Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ9.00 h Za farníky
  10.4.2023 pondělí PONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 9.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  11.4.2023 úterýÚTERÝ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM   mše sv. nebude
  12.4.2023 středa STŘEDA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 16.00 h Pohřeb zemřelého Richarda Petrů
  13.4.2023 čtvrtek ČTVRTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM18.00 h Za zemřelou Květoslavu Páčovu, manžela, dvoje rodiče, živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
  14.4.2023 pátek PÁTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM18.00 h Za členky Rytířstva Neposkvrněné Panny Marie živé i zemřelé
  15.4.2023 sobota SOBOTA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 18.00 h Za zemřelou Janu Hlaváčovu, za živou i zemřelou rodinu Libosvárovu a Hlaváčovu
  16.4.2023 neděle2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ 9.00 h Za farníky
  17.4.2023 pondělí   18.00 h Za zemřelou Ludmilu Křápkovu a duše v očistci
  18.4.2023 úterý     mše sv. nebude
  19.4.2023 středa   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  20.4.2023 čtvrtek   18.00 h Za Marii Turčinovu, manžela, dva zetě a duše v očistci
  21.4.2023 pátek Připomínka sv. Anselma, biskupa a učitele církve 18.00 h Za maturanty a studenty z naší farnosti, kteří se připravují na maturitu a jejich správnou volbu při volbě povolání
  22.4.2023 sobota   18.00 h Za živou i zemřelou rodinu a na poděkování za dar zdraví
  23.4.2023 neděle3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 9.00 h Za farníky
  24.4.2023 pondělíPřipomínka sv. Jiří, mučedníka a připomínka sv. Fidela ze Sigmaringy, kněze a mučedníka 18.00 h Za Annu Turčinovu, manžela, syna, zetě a celou zemřelou rodinu
  25.4.2023 úterý Svátek sv. Marka, evangelisty   mše sv. nebude
  26.4.2023 středa   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  27.4.2023 čtvrtek   18.00 h Za zemřelou Boženu Bartošovu, manžela, dvoje rodiče, živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
  28.4.2023 pátek Připomínka sv. Petra Chanela, kněze a mučedníka a připomínka sv. Ludvíka Marie Grigniona z Montfortu, kněze18.00 h Na poděkování za 45 roků manželství
  29.4.2023 sobota   18.00 h Za zemřelou Boženu Vaňkovu, zemřelé rodiče Vaňkovy a prarodiče Hyrákovy
  30.4.2023 neděle4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 9.00 h Za farníky