Pořad bohoslužeb v březnu 2012

1.3.2012 čtvrtek   18.00 h Za zemřelou Jaroslavu Vybíralovu a rodinu z obou stran
2.3.2012 pátek   18.00 h Za zemřelého Jana Dominika, rodiče, dar zdraví a duše v očistci
3.3.2012 sobota   18.00 h Za zemřelou Marii Galuškovu, manžela, živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
4.3.2012 neděle2. NEDĚLE POSTNÍ9.00 hZa farníky
5.3.2012 pondělí   18.00 h Za zemřelou Andělu Zajícovu, manžela a celou rodinu
6.3.2012 úterý     mše sv. nebude
7.3.2012 středa Památka sv. Perpetuy a Felicity, mučednic 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
8.3.2012 čtvrtek Připomínka sv. Jana z Boha, řeholníka 18.00 h Za zemřelého Františka a Marii Páčovy, dvoje zemřelé rodiče a duše v očistci
9.3.2012 pátek Připomínka sv. Františky Římské, řeholnice 18.00 h Za celou živou i zemřelou rodinu
10.3.2012 sobota Připomínka sv. Jana Ogilvie, kněze a mučedníka 18.00 h Za zemřelého manžela, dvoje rodiče a za zdraví nás všech
11.3.2012 neděle3. NEDĚLE POSTNÍ9.00 hZa farníky
12.3.2012 pondělí   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
13.3.2012 úterý     mše sv. nebude
14.3.2012 středa   18.00 h Za zemřelého Antonína Maluše, bratra, švagra a otce
15.3.2012 čtvrtek   18.00 h Na úmysl dárce
16.3.2012 pátek   18.00 h Za zemřelého Jana Kotačku, manželku a živou i zemřelou rodinu
17.3.2012 sobota   18.00 h Na poděkování za přijatá dobrodiní a Boží ochranu
18.3.2012 neděle4. NEDĚLE POSTNÍ9.00 hZa farníky
19.3.2012 pondělí Slavnost SVATÉHO JOSEFA, SNOUBENCE PANNY MARIE18.00 h Za Josefy z farnosti živé i zemřelé
20.3.2012 úterý     mše sv. nebude
21.3.2012 středa   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
22.3.2012 čtvrtek   18.00 h Za zemřelou rodinu Štěpánovu, Milošovu, Přecechtělovu a dar zdraví
23.3.2012 pátek Připomínka sv. Turibia z Mongroveja, biskupa 18.00 h Za zemřelého Vojtěcha Žajdlíka, manželku, dva syny a dar zdraví
24.3.2012 sobota   18.00 h Za zemřelého Jana Trna, Anežku a Stanislava Vlkovy a živou i zemřelou rodinu
25.3.2012 neděle5. NEDĚLE POSTNÍ9.00 hZa farníky
26.3.2012 pondělí Slavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ18.00 h Za členky Rytířstva Neposkvrněné Panny Marie živé, nemocné a zemřelé
27.3.2012 úterý     mše sv. nebude
28.3.2012 středa   18.00 h Za živou a zemřelou rodinu Botkovu a duše v očistci
29.3.2012 čtvrtek   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
30.3.2012 pátek   18.00 h Za zemřelého Oldřicha Drexlera, sourozence a živou i zemřelou rodinu
31.3.2012 sobota   18.00 h Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní, prosba o dary Ducha svatého a dar zdraví