Oznamy pro farnost 26.03.2023

5.postní neděle

V pátek při večerní mši svaté pokračuje příprava dětí k prvnímu svatému přijímání.

V době postní se konají každou neděli ve 14.oo hodin křížové cesty.

Všem, kteří přispěli minulou neděli do sbírky na potřeby kostela, upřímné Pán Bůh zaplať. Vybralo se 22 606,- Kč.

V sobotu 1. dubna si můžete od 16.oo do 17.oo hodin vykonat v našem kostele velikonoční svatou zpověď. Využijte přítomnosti cizích zpovědníků.

V pátek navštívím nemocné. Své nemocné mi můžete do té doby nahlásit.

Dnes ze soboty na neděli se mění čas.

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ v Ostrožské Lhotě pořádá v neděli 23. dubna 2023 zájezd do Ostravy do televize NOE. Přihlásit se můžete u paní Juráčkové.