Oznamy pro farnost 02.04.2023

Neděle Květná (Pašijová)

Na Květnou neděli se při mši svaté žehnají ratolesti.

Dnes ve 14.oo hodin se koná křížová cesta.

Poslední křížová cesta bude v 15.oo hodin na Velký pátek.

V pátek nebude večerní mše svatá ani příprava dětí.

Konají se obřady Velkého pátku.

Velký pátek je dnem přísného postu.

Na Velký pátek a Bílou sobotu se pomodlíme v kostele společně ranní chvály v 8.oo hodin.

V sobotu probíhá adorace u Božího hrobu po modlitbě ranních chval. Zapište se do rozpisu adorace.

Při adoraci u Božího hrobu můžete také přispět svým darem na Svatou zemi do pokladničky umístěné u Božího hrobu.

Protože v kněžském semináři je bohoslovců zatím pomálu, koná se v neděli na Boží Hod velikonoční sbírka místo na bohoslovce na služné duchovních.

Na Boží Hod velikonoční se na konci mše svaté žehnají pokrmy.

Příspěvky na TV Noe předávejte paní Budařové.

Tuto neděli jste všichni zváni do farní kavárny po mši svaté do Pastoračního domu.

Pokud jste něco našetřili pro potřebné, přineste prosím pokladničky s postní almužnou co nejdříve!