Oznamy pro farnost 09.04.2023

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Dnes se koná na Boží Hod velikonoční sbírka na platy kněží.

Na Boží Hod velikonoční se na konci mše svaté žehnají pokrmy.

V pátek bude večerní mše svatá věnována rodičům s dětmi a pokračuje další příprava dětí na první svaté přijímání.

Děkuji vám všem, kteří jste se zapojili jakkoli do přípravy velikonoční liturgie, výzdoby kostela, zpěvů, úklidu a chtěl bych také všem popřát hodně radosti a pokoje ve dnech oslavy vzkříšení našeho Pána.