Oznamy pro farnost 16.04.2023

2.neděle velikonoční

Ve sbírce na platy kněží minulou neděli se vybralo 29 573,- Kč.

postní almužně bylo darováno 8 770,- Kč.

Na Boží hrob v Jeruzalémě se vybralo 1 430,- Kč.

Za všechny dary upřímné Pán Bůh zaplať.

V pátek bude večerní mše svatá věnována rodičům s dětmi. Při ní pokračuje další příprava dětí na první svaté přijímání.

V sobotu 22. 4. se v Dolním Němčí uskuteční charitativní akce s názvem Během a chůzí pro Domácí hospic Antonínek. Registrace začíná ve 14 hod. v areálu muzea Na Mlýně. Trasy v délce 3,5 a 7 km povedou po cyklostezce. Výtěžek ze startovného podpoří Domácí hospic Antonínek, který společně provozují Charita Uherské Hradiště a Charita Uherský Brod. Zúčastnit se mohou i rodiče s kočárky a děti na koloběžkách.