Pořad bohoslužeb v květnu 2023

  1.5.2023 pondělí Připomínka sv. Josefa, dělníka 18.00 h Za zemřelého Josefa Macha a celou živou i zemřelou rodinu
  2.5.2023 úterýPamátka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve   mše sv. nebude
  3.5.2023 středaSvátek sv. Filipa a Jakuba, aspoštolů 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  4.5.2023 čtvrtek   18.00 h Za zemřelou Boženu Bartošovu, manžela, dvoje rodiče, živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
  5.5.2023 pátek   18.00 h Za zemřelého Jaromíra Páče a živou i zemřelou rodinu
  6.5.2023 sobota Památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka 18.00 h Za Jiřinu Jelénkovu, Marii Žajdlíkovu a dvoje zemřelé rodiče
  7.5.2023 neděle5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ9.00 h Za farníky
  8.5.2023 pondělí Připomínka Panny Marie, Prostřednice všech milostí18.00 h Za členky Rytířstva Neposkvrněné Panny Marie živé i zemřelé
  9.5.2023 úterý     mše sv. nebude
  10.5.2023 středaPřipomínka sv. Jana z Avily, kněze a učitele církve18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  11.5.2023 čtvrtek   18.00 h Za zemřelou Gerlindu Žajdlíkovu a celou živou i zemřelou rodinu
  12.5.2023 pátekPřipomínka sv. Nerea a Achillea, mučedníků a připomínka sv. Pankráce, mučedníka15.30 h Pohřeb zemřelého Josefa Zeleného
  13.5.2023 sobota Připomínka Panny Marie Fatimské   mše sv. nebude
  14.5.2023 neděle6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ9.00 h Za farníky
  15.5.2023 pondělí   18.00 h Za rodinu Štefaníkovu, živou i zemřelou rodinu a rodinu Mikéskovu
  16.5.2023 úterý Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka   mše sv. nebude
  17.5.2023 středa   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  18.5.2023 čtvrtek Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ 18.00 h Na úmysl dárce
  19.5.2023 pátek   18.00 h Za zemřelou Janu Galuškovu, rodiče Kupcovy, Galuškovy a živou i zemřelou rodinu
  20.5.2023 sobota Památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze 18.00 h Za Františka Bachana, dvoje zemřelé rodiče, duše v očistci, celou živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
  21.5.2023 neděle7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ9.00 h Za farníky
  22.5.2023 pondělí Připomínka sv. Rity z Cascie, řeholnice 18.00 h Za zemřelého Františka Kotačku, manželku, dvoje zemřelé rodiče a duše v očistci
  23.5.2023 úterý     mše sv. nebude
  24.5.2023 středa   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  25.5.2023 čtvrtek Připomínka sv. Bedy Ctihodného kněze a učitele církve, připomínka sv. Řehoře VII., papeže a připomínka sv. Magdalény de´Pazzi, panny18.00 h Za zemřelé rodiče Bartoňkovy, dceru a celou živou i zemřelou rodinu
  26.5.2023 pátek Památka sv. Filipa Neriho, kněze 18.00 h Za zemřelou Marii Žajdlíkovu, manžela a dva zemřelé syny, dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu
  27.5.2023 sobota Připomínka sv. Augustina z Canterbury, biskupa 18.00 h Za Františka Štefaníka, rodiče z obou stran a Boží ochranu pro živou rodinu
  28.5.2023 neděle Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 9.00 h Za prvokomunikanty a za farníky
  29.5.2023 pondělíPamátka Panny Marie, Matky církve18.00 h Za zemřelého Josefa Bachana, rodiče Bachanovy, Žajdlíkovy a živou i zemřelou rodinu
  30.5.2023 úterýPřipomínka sv. Zdislavy   mše sv. nebude
  31.5.2023 středa Svátek Navštívení Panny Marie 15.30 h Pohřeb zemřelé Marie Vaštíkové