Pořad bohoslužeb v červnu 2023

  1.6.2023 čtvrtek Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  2.6.2023 pátek Připomínka sv. Marcelina a Petra, mučedníků 18.00 h Za zemřelou rodinu Míškovu a Kotačkovu a duše v očistci
  3.6.2023 sobota Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků 18.00 h Na úmysl dárce
  4.6.2023 neděle Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE9.00 h Za farníky
  5.6.2023 pondělí Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka   mše sv. nebude
  6.6.2023 úterý Připomínka sv. Pavlíny, panny a mučednice, spolupatronky metropolitního chrámu a celé arcidiedéze a připomínka sv. Norberta, biskupa   mše sv. nebude
  7.6.2023 středa   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  8.6.2023 čtvrtek Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ 18.00 h Za zemřelou matku, živou i zemřelou rodinu a duše v očistci
  9.6.2023 pátek Připomínka sv. Efréma Syrského, jáhna a učitele církve18.00 h Za zemřelého P. Miroslava Bachana a zdraví a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
  10.6.2023 sobota   18.00 h Za zemřelou Marii Příkazskou, zemřelého manžela a Boží ochranu pro celou rodinu
  11.6.2023 neděle10. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 9.00 h Za farníky
  12.6.2023 pondělí   18.00 h Za živé i zemřelé Antoníny a Antonie z farnosti
  13.6.2023 úterý Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve 17.00 h   Domácí pouť na Antonínku
  14.6.2023 středa   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  15.6.2023 čtvrtek Připomínka sv. Víta, mučedníka 18.00 h Za zemřelého Antonína Křápka, manželku a celou živou i zemřelou rodinu
  16.6.2023 pátekSlavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA18.00 h Za zemřelou Annu Matuštíkovu, dvoje zemřelé rodiče a za dar zdraví pro živou rodinu
  17.6.2023 sobotaPamátka Neposkvrněného srdce Panny Marie 18.00 h Za členky Rytířstva Neposkvrněné Panny Marie živé i zemřelé
  18.6.2023 neděle11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ Pouť - mše sv. nebude
  19.6.2023 pondělí Památka sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupova a připomínka sv. Romualda, opata 18.00 h Za zemřelou Žofii Drexlerovu, manžela, dvoje zemřelé rodiče a dar zdraví
  20.6.2023 úterý     mše sv. nebude
  21.6.2023 středa Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  22.6.2023 čtvrtek Připomínka sv. Paulína Nolánského, biskupa a připomínka sv. Jana Fishera, biskupa, a Tomáše Mora, mučedníků18.00 h Na úmysl dárce
  23.6.2023 pátek   18.00 h Za živou i zemřelou rodinu Bartošovu, Galuškovu a dar zdraví
  24.6.2023 sobota Slavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE18.00 h Na poděkování
  25.6.2023 neděle12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 9.00 h Za farníky
  26.6.2023 pondělí   18.00 h Za zemřelou Marii Janásovu, manžela a živou i zemřelou rodinu
  27.6.2023 úterý Připomínka sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učitele církve   mše sv. nebude
  28.6.2023 středa Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka 18.00 h Za rodinu živou i zemřelou Trávníčkovu a Vaněčkovu, za dar zdraví a duše v očistci
  29.6.2023 čtvrtek Slavnost SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ18.00 h Za zemřelého Stanislava Budaře, rodiče a zemřelou rodinu
  30.6.2023 pátekSvátek Výročí posvěcení katedrály 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka