Oznamy pro farnost 23.04.2023

3.neděle velikonoční

V pátek bude večerní mše svatá věnována rodičům s dětmi.

Při ní pokračuje další příprava dětí na první svaté přijímání.

V sobotu 29. dubna 2023 při mši svaté v 11.3o hodin budou v našem kostele sezdáni snoubenci Lukáš Radoch a Dagmar Bartošová z Ostrožské Lhoty.

Součástí poutě našeho děkanátu na Velehrad v sobotu 13. května bude setkání s biskupem Josefem Nuzíkem. Smyslem setkání je prohloubit přímou komunikaci s vedením arcidiecéze. Všichni jsme zváni pokládat otci Josefovi otázky. Využít lze tyto možnosti:

1) lístek s dotazem vložit do připravené schránky v našem kostele ode dneška do neděle 7. května.

2) zaslat dotaz mailem

3) zaslat dotaz SMS zprávou

Více informací najdete na info. Letáčku, který najdete na vývěsce u kostela.