Oznamy pro farnost 30.04.2023

4.neděle velikonoční

Na tento týden připadá první pátek v měsíci.

V pátek navštívím nemocné. Své nemocné mi můžete do té doby nahlásit.

V pátek bude večerní mše svatá věnována rodičům s dětmi. Pokračuje další příprava dětí na první svaté přijímání.

V sobotu 6. května 2023 při mši svaté v 11.oo hodin budou v našem kostele sezdáni snoubenci Miroslav Páč a Martina Bahulová z Ostrožské Lhoty.

V měsíci květnu budou se konat po večerní mši svaté májové pobožnosti.

Ze svatby novomanželů Lukáše Radocha a Dagmar Bartošové bylo darováno na potřeby kostela 3 000,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

Součástí poutě našeho děkanátu na Velehrad v sobotu 13. května bude setkání s biskupem Josefem Nuzíkem. Smyslem setkání je prohloubit přímou komunikaci s vedením arcidiecéze. Všichni jsme zváni pokládat otci Josefovi otázky. Využít lze tyto možnosti:

1) lístek s dotazem vložit do připravené schránky v našem kostele ode dneška do neděle 7. května.

2) zaslat dotaz mailem

3) zaslat dotaz SMS zprávou