Oznamy pro farnost 07.05.2023

5.neděle velikonoční

V kapli Svatého Antonína bude tuto neděli mše svatá za členy a členky ČČK a za dar zdraví. Odjezd od kostela ve 14.3o hodin.

V pátek bude večerní mše svatá věnována rodičům s dětmi.

Pokračuje další příprava dětí na první svaté přijímání.

V sobotu 13. května 2023 v 11.oo hodin přijmou v našem kostele svátost manželství snoubenci Marek Jakšík ze Starého Města a Kateřina Pěnčíková z Ostrožské Lhoty.

V sobotu se koná pouť našeho děkanátu na Velehradě. Součástí poutě v sobotu 13. května bude setkání s biskupem Josefem Nuzíkem. Smyslem setkání je prohloubit přímou komunikaci s vedením arcidiecéze. Všichni jsme zváni pokládat otci Josefovi otázky.

Příští neděli 14. května 2023 se koná sbírka na pronásledované křesťany.

V měsíci květnu jsou po večerní mši svaté májové pobožnosti.

Charita Uherské Hradiště pořádá jako poděkování pro Tříkrálové koledníky (a jeden dospělý doprovod) zdarma, kino "Krotitelé duchů: Odkaz". Jde o pokračování filmu Krotitelé duchů. Zájemci o návštěvu kina, ať mailem, nebo telefonicky nahlásí do 10.května 2023 pastoračnímu asistentovi Charity Uherské Hradiště počet osob.

Ze svatby novomanželů Páčových bylo darováno na potřeby kostela 3000,- Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať.