Křížové cesty - rozpis

Křížové cesty - rozpis

1. neděle postní: farní rada
2. neděle postní: děti a ministranti
3. neděle postní: matky a ženy
4. neděle postní: muži
5. neděle postní: rodiče a děti, které letos půjdou k 1. sv. přijímání
Květná neděle: senioři a poutníci (první zastavení bude společné v kostele a kdo si bude troufat, může jí do přírody)

Křížové cesty budou začínat vždy v neděli ve 14:00 hod.