Oznamy pro farnost 14.05.2023

6.neděle velikonoční

V pátek bude večerní mše svatá věnována rodičům s dětmi. Pokračuje další příprava dětí na první svaté přijímání.

V měsíci květnu se konají po večerní mši svaté májové pobožnosti.

V neděli 14. května 2023 se koná sbírka na pronásledované křesťany.

Ze svatby Karla Jakšíka a Kateřiny Pěnčíkové bylo darováno na potřeby kostela 3 000,- Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať.