Oznamy pro farnost 21.05.2023

7.neděle velikonoční

Ve čtvrtek 25. května se od 17 hodin budou v Pastoračním domě plést věnce na výzdobu kostela. Kdo umíte plést věnce, prosím, přijďte.

V pátek bude večerní mše svatá věnována rodičům s dětmi. Pokračuje poslední příprava dětí před prvním svatým přijímáním.

V sobotu 27. května bude od 9 hodin probíhat výzdoba a úklid kostela před prvním svatým přijímáním.

V sobotu odpoledne od 14.30 hodin se koná zpověď dětí a zkouška k obřadům slavnosti prvního svatého přijímání. Bylo by dobré, aby ke svaté zpovědi přišli i rodiče, sourozenci, kmotři a další rodinní příslušníci. Využijte možnosti vykonat si svatou zpověď i během týdne.

K prvnímu svatému přijímání pak přistoupí děti z naší farnosti v neděli 28.května při mši svaté v 9.oo hodin.

Někdy si posteskneme, že v kostele vidíme málo dětí, jindy si postěžujeme, že ty, které přijdou při bohoslužbě poněkud vyrušují. Tentokrát chceme upřímně poděkovat rodičům a všem, kteří děti do kostela na mši svatou přivádějí a vzorně se o ně starají. Jen tak dále, máme z vás všichni radost!

V měsíci květnu se konají po večerní mši svaté májové pobožnosti.

Při sbírce na pronásledované křesťany se minulou neděli vybralo 17 630,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

Vy, kdo jste byli nedávno v ostravském studiu televize NOE, můžete si v sakristii vyzvednout CD nahrávku mše svaté z vaší návštěvy televize NOE. Na vývěsce je také leták, jak můžete TV Noe podpořit.

Příští neděli 28. května se koná sbírka na církevní školy v diecézi.