Oznamy pro farnost 28.05.2023

Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

Ve středu bude po večerní mši svaté poslední májová pobožnost.

Na tento pátek připadá první pátek v měsíci.

V pátek navštívím nemocné. Své nemocné mi můžete do té doby nahlásit.

V pátek tentokrát nebude mše svatá věnovaná dětem.

Tuto neděli se koná sbírka na církevní školy v diecézi.

Poděkování dnes patří především rodičům, kteří přivádějí děti k prvnímu svatému přijímání a také těm, kteří děti připravovali a věnují se jim po stránce náboženské. Také děkuji všem, kteří připravovali tuto krásnou liturgickou slavnost naší farnosti.

Charita Uherské Hradiště a Uherský Brod zvou na Pouť Domácího hospice Antonínek, která se uskuteční na Svatém Antonínku v sobotu 3. června v 15.00 hod. Hlavním celebrantem bude nemocniční kaplan z Brna P. Leo Zerhau. Po mši svaté bude agapé, možnost sdílení a rozhovoru s pracovníky hospice.