Pořad bohoslužeb v červenci 2023

  1.7.2023 sobota   18.00 h Za zemřelou Annu Turčinovu, manžela, syna, vnuka, zetě, dvoje zemřelé rodiče, duše v očistci, živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
  2.7.2023 neděle13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ mše sv. nebude - pouť
  3.7.2023 pondělí Svátek sv. Tomášek, apoštola18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  4.7.2023 úterý Připomínka sv. Prokopa, opata a připomínka sv. Alžběty Portugalské   mše sv. nebude
  5.7.2023 středa Slavnost SV. CYRILA, MNICHA, A METODĚJE, BISKUPA, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy, spolupatronů metropolitního chrámu a Arcidiecéze olomoucké18.00 h Za zemřelého Josefa Páče, živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
  6.7.2023 čtvrtek Připomínka sv. Marie Goretti, panny a mučednice 18.00 h Za Františka Maluše, dvoje zemřelé rodiče a dar zdraví
  7.7.2023 pátek   16.00 h Pohřeb zemřelého Milana Bartyse
  8.7.2023 sobota   18.00 h Za zemřelého Josefa Macha a celou živou i zemřelou rodinu
  9.7.2023 neděle 14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 9.00 h Za farníky
  10.7.2023 pondělí   18.00 h Za zemřelou Annu Kotačkovu, manžela a celou živou i zemřelou rodinu
  11.7.2023 úterýSvátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy   mše sv. nebude
  12.7.2023 středa   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  13.7.2023 čtvrtek Připomínka sv. Jindřicha18.00 h Za Jaroslava a Růženu Maluškovu, za Josefa Zeleného a duše v očistci
  14.7.2023 pátekPřipomínka bl. Hroznaty, mučedníka a připomínka sv. Kamila de Lellis, kněze 18.00 h Na úmysl dárce
  15.7.2023 sobota Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve 18.00 h Za zemřelého Antonína Radocha, živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
  16.7.2023 neděle 15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 9.00 h Za farníky
  17.7.2023 pondělí Připomínka bl. Česlava a sv. Hyacinta, kněží18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  18.7.2023 úterý     mše sv. nebude
  19.7.2023 středa   18.00 h Za členky Rytířstva Neposkvrněné Panny Marie živé i zemřelé
  20.7.2023 čtvrtek Připomínka sv. Apolináře, biskupa a mučedníka 18.00 h Za zemřelého Stanislava Lagu, živou rodinu a dar zdraví
  21.7.2023 pátek Připomínka sv. Vavřince z Brindisi, kněze a učitele církve18.00 h Na úmysl dárce
  22.7.2023 sobota Svátek sv. Marie Magdalény 18.00 h Za zemřelou Boženu a Jakuba Dominikovy a celou živou i zemřelou rodinu
  23.7.2023 neděleSlavnost patrona kostela SVATÉHO JAKUBA STARŠÍHO 9.00 h Za padesátníky, šedesátníky, sedmdesátníky a osmdesátníky
  24.7.2023 pondělí Připomínka sv. Šarbela Machlúfa, kněze18.00 h Na úmysl dárce
  25.7.2023 úterý Svátek sv. Jakuba, apoštola   mše sv. nebude
  26.7.2023 středaPamátka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie18.00 h Za živé i zemřelé Jakuby a Anny z farnosti
  27.7.2023 čtvrtek Připomínka sv. Gorazda a druhů18.00 h Za zemřelou Annu Lopatovu, zemřelého rodiče, rodiče z obou stran a Boží ochranu pro živou rodinu
  28.7.2023 pátek   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  29.7.2023 sobota Památka sv. Marty, Marie a Lazara 18.00 h Za zemřelého Karla Kmentu, otce, dvoje prarodiče a dar zdraví pro celou rodinu
  30.7.2023 neděle17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 h Za farníky
  31.7.2023 pondělí Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze18.00 h Na úmysl dárce