Pořad bohoslužeb v srpnu 2023

  1.8.2023 úterýPamátka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve   mše sv. nebude
  2.8.2023 středa Připomínka sv. Eusebia z Vercelli, biskupa, připomínka sv. Petra Juliána Eymarda, kněze a připomínka Panny Marie, Královny andělů 18.00 h Za zemřelou rodinu Žajdlíkovu, Kmentovu a dar zdraví pro celou rodinu
  3.8.2023 čtvrtek   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  4.8.2023 pátek Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze18.00 h Za zemřelou Marii a Josefa Dominikovy, Gustava Vallo a živou i zemřelou rodinu
  5.8.2023 sobota Připomínka Posvěcení římské baziliky Panny Marie 18.00 h Za zemřelou Annu Hyrákovu, manžela, dceru, zetě a celou živou i zemřelou rodinu
  6.8.2023 neděle18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 h Za farníky
  7.8.2023 pondělí Připomínka sv. Sixta II., papeže, a druhů, mučedníků a připomínka sv. Kajetána, kněze18.00 h Za zemřelého Jaromíra Páče, manželku, syna a živou i zemřelou rodinu
  8.8.2023 úterý Památka sv. Dominika, kněze   mše sv. nebude
  9.8.2023 středa Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  10.8.2023 čtvrtek Svátek sv. Vavřince, mučedníka 18.00 h Za zemřelého Josefa Bartoše, syna, zetě, dvoje zemřelé rodiče a dar zdraví
  11.8.2023 pátek Památka sv. Kláry, panny18.00 h Na úmysl dárce
  12.8.2023 sobota Připomínka sv. Jany Františky de Chantal, řeholnice 18.00 h Za zemřelou Anežku a Miloslava Gottvaldovy, sourozence a rodiče
  13.8.2023 neděle 19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 9.00 h Za farníky
  14.8.2023 pondělí Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka 18.00 h Za členky Rytířstva Neposkvrněné Panny Marie živé i zemřelé
  15.8.2023 úterý Slavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE 18.00 hZa Marii Pálkovu a celou rodinu
  16.8.2023 středa Připomínka sv. Štěpána Uherského18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  17.8.2023 čtvrtek   18.00 h Za zemřelého Františka a Marii Pavlasovy, rodiče z obou stran a duše v očistci
  18.8.2023 pátek   18.00 h Za zemřelou rodinu Kotačkovu, Vaňkovu a dar zdraví
  19.8.2023 sobota Připomínka sv. Jana Eudese, kněze 18.00 h Za Jiřinu Turčinovu, zemřelého manžela, rodiče z obou stran a Boží ochranu pro živou rodinu
  20.8.2023 neděle20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 9.00 h Za farníky
  21.8.2023 pondělíPamátka sv. Pia X., papeže 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  22.8.2023 úterý Památka Panny Marie Královny   mše sv. nebude
  23.8.2023 středa Připomínka sv. Růženy z Limy, panny18.00 h Na úmysl dárce
  24.8.2023 čtvrtek Svátek sv. Bartoloměje, apoštola 18.00 h Za zemřelého manžela Josefa Fojtíka, zemřelé rodiče a živou rodinu
  25.8.2023 pátekPřipomínka sv. Benedikta, Jana, Matouše, Izáka a Kristina, mučedníků; připomínka sv. Ludvíka; připomínka sv. Josefa Kalasanského, kněze a připomínka bl. Dominika Metoděje Trčky, kněze a mučedníka 18.00 h Za zemřelé rodiče Kusákovy, jejich zemřelé děti, zetě Jaroslava a dar zdraví
  26.8.2023 sobota   18.00 h Za zemřelého Petra Poláška a živou i zemřelou rodinu
  27.8.2023 neděle21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ POUŤ – mše sv. nebude
  28.8.2023 pondělíPamátka sv. Augustina, biskupa a učitele církve18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  29.8.2023 úterý Památka umučení sv. Jana Křtitele   mše sv. nebude
  30.8.2023 středa   18.00 h Na úmysl dárce
  31.8.2023 čtvrtek   18.00 h Na poděkování za Boží požehnání s prosbou o vedení Duchem svatým pro celou rodinu