Oznamy pro farnost 04.06.2023

Slavnost Nejsvětější Trojice

Tuto neděli 4.června se koná v kapli Svatého Antonína pouť Matice svatoantonínské v 15.oo hodin a valná hromada členů Matice.

V pondělí nebude večerní mše svatá.

Ve čtvrtek Slavnost Těla a Krve Páně je doporučený svátek.

V pátek bude mše svatá věnovaná dětem.

Sbírka na církevní školy v diecézi minulou neděli vynesla 11 265,- Kč

Ze svatby Michala Poláška a Barbory Fanturové bylo darováno na potřeby kostela 5 000,- Kč.

Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

Stejně jako v minulých letech si můžete v cukrárně zakoupit stravenky na oběd při hlavní pouti (18. 6.) na Antonínku. Cena jedné stravenky je 125 Kč.