Oznamy pro farnost 11.06.2023

10.neděle v mezidobí

V úterý 13.května se koná pouť v kapli svatého Antonína. Po mši svaté v 17.oo hodin budou v kapli požehnány varhany.

V pátek bude mše svatá věnována rodinám s dětmi.

V pátek je doporučený svátek NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA.

V neděli 18. června se koná hlavní pouť ke cti svatého Antonína. Mše svaté budou v 8.00 + 9.00 + 10.30 hodin. V našem kostele mše svatá nebude.

Stejně jako v minulých letech si můžete v cukrárně zakoupit stravenky na oběd při hlavní pouti (18. 6.) na Antonínku. Cena jedné stravenky je 125 Kč. 

Ze slavnosti prvního svatého přijímání dětí bylo darováno na potřeby kostela 4 250,- Kč.