Oznamy pro farnost 25.06.2023

12.neděle v mezidobí

Příští neděli 2. července se koná pouť ke cti svatých apoštolů Petra a Pavla a Třetího řádu františkánského v kapli svatého Antonína. Mše svaté budou v 9.00 a v 10.30 hodin.

V našem kostele tuto neděli mše svatá nebude.

Upozorňuji poutníky na možné krádeže a poškození auta i na parkovišti při pouti u svatého Antoníčka.

Přihlášky do vyučování náboženství na Základní škole v Ostrožské Lhotě na příští školní rok 2023/2024 odevzdávejte do schránky na farním úřadě do 30. června.

Na příští rok se můžete přihlašovat k přijetí svátosti biřmování. V tomto roce se biřmování pro nedostatečný počet zájemců nekonalo.

V pátek bude mše svatá věnována rodičům s dětmi.

Členové farní rady jsou zváni na zasedání farní rady v úterý 27. června 2023 v 18.3o hodin do Pastoračního domu P.Antonína Šuránka.

Přílohy

Přihláška do náboženství
Přihláška do náboženství