Oznamy pro farnost 09.07.2023

14.neděle v mezidobí

Přihlášky do vyučování náboženství na Základní škole v Ostrožské Lhotě na příští školní rok 2023/2024 odevzdávejte duchovnímu správci nebo do schránky na farním úřadě (viz příloha).

Na příští rok se můžete přihlašovat k přijetí svátosti biřmování. V tomto roce se biřmování pro nedostatečný počet zájemců nekonalo.

O prázdninách v pátek nebude mše svatá věnována rodičům s dětmi.

Antonínové darovali na potřeby kostela 3 500,- Kč.

Ze křtu Dominika Popelky bylo darováno 500,- Kč.

Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

Chtěl bych poděkovat všem, kteří se účastnili posečení farského dvora a jeho úklidu.

Přílohy

Přihláška do náboženství
Přihláška do náboženství