Oznamy pro farnost 16.07.2023

15.neděle v mezidobí

Tuto neděli odpoledne při mši svaté v 15.oo hodin v kapli svatého Antonína se bude udělovat pomazání nemocných.

Příští neděli 23. července 2023 při mši svaté v 9.oo hodin oslaví naše farnost patrona kostela svatého Jakuba Staršího.

Příští neděli se koná hodová sbírka na potřeby našeho kostela.

Příští neděli je také DEN PRARODIČŮ A SENIORŮ

Tento den je možnost získat plnomocné odpustky za obvyklých podmínek – svatá zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce.

Plnomocné odpustky je možno získat také v kostele ZVĚSTOVÁNÍ PANNY MARIE V UHERSKÉM HRADIŠTI NA PORCIUNKULE 1. a 2. srpna.