Oznamy pro farnost 23.07.2023

Slavnost patrona kostela SVATÉHO JAKUBA STARŠÍHO

Tuto neděli slaví naše farnost patrona kostela svatého Jakuba Staršího.

Padesátníci darovali na potřeby kostela 6 000,- Kč. Šedesátníci 3 000,- Sedmdesátníci 2 400,- a Osmdesátníci 1 400.- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

Děkuji také vám všem, kteří jste se jakkoli zapojili do přípravy této slavnosti, vyzdobili kostel a přicházíte ve svých krásných krojích.

Tuto neděli stanovil papež František jako DEN PRARODIČŮ A SENIORŮ. Tento den je možnost získat plnomocné odpustky za obvyklých podmínek – svatá zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce.

Plnomocné odpustky je možno získat za stejných podmínek vždy i v den oslavy patrona kostela.

Plnomocné odpustky bude možno získat i v kostele ZVĚSTOVÁNÍ PANNY MARIE V UHERSKÉM HRADIŠTI NA PORCIUNKULE 1. a 2. srpna.

Tuto neděli se koná hodová sbírka na potřeby našeho kostela.

Na příští rok se můžete přihlašovat na přípravu k svátosti biřmování. V tomto roce se biřmování pro nedostatečný počet zájemců nekonalo. Svátost biřmování se uděluje těm, kdo dovrší 15 roků.