Oznamy pro farnost 30.07.2023

17.neděle v mezidobí

Na tento týden připadá první pátek v měsíci.

V pátek navštívím nemocné. Své nemocné mi můžete do té doby nahlásit.

Při hodové sbírce minulou neděli se vybralo na potřeby kostela 32 891,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

Plnomocné odpustky bude možno získat v kostele ZVĚSTOVÁNÍ PANNY MARIE V UHERSKÉM HRADIŠTI NA PORCIUNKULE 1. srpna od 12.oo hodin a 2. srpna.

Přijďte si pro přihlášku na přípravu k svátosti biřmování na příští rok. Svátost biřmování se uděluje těm, kdo dovrší 15 roků.