Oznamy pro farnost 06.08.2023

18.neděle v mezidobí

Svátostné manželství uzavřou dne 26. srpna 2023 v kostele svatého Jakuba Staršího při mši svaté v 11.oo hodin snoubenci Marek Škorec z Hluku a Lucie Bachanová z Ostrožské Lhoty.

Svátostné manželství uzavřou dne 2. září 2023 v kapli svatého Antonína v Blatnici snoubenci Radek Pospíšek, bytem v Ostrožské Lhotě a Romana Indrová z Hluku.

Na farním úřadě si můžete vyzvednout přihlášku k svátosti biřmování, které se bude konat příští rok. Je třeba absolvovat roční přípravu, která začne v září tohoto roku. Svátost biřmování se uděluje těm, kdo dovrší 15 roků.