Oznamy pro farnost 13.08.2023

19.neděle v mezidobí

Svátostné manželství uzavřou dne 26. srpna 2023 v kostele svatého Jakuba Staršího při mši svaté v 11.oo hodin snoubenci Marek Škorec z Hluku a Lucie Bachanová z Ostrožské Lhoty.

Na farním úřadě si můžete vyzvednout přihlášku k svátosti biřmování, které se bude konat příští rok. Je třeba absolvovat roční přípravu, která začne v září tohoto roku. Svátost biřmování se uděluje těm, kdo dovrší 15 roků.

Příští neděli se koná sbírka na potřeby našeho kostela.

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ pořádá zájezd na pouť do Žarošic – ZLATÁ SOBOTA 9.září. Cena zájezdu je pro členy 120,- Kč, pro ostatní 150,- Kč. Přihlásit se můžete do 15. srpna u paní Juráčkové.