Oznamy pro farnost 20.08.2023

20.neděle v mezidobí

Svátostné manželství uzavřou dne 26. srpna 2023 v kostele svatého Jakuba Staršího při mši svaté v 11.oo hodin snoubenci Marek Škorec z Hluku a Lucie Bachanová z Ostrožské Lhoty.

Na farním úřadě si můžete vyzvednout přihlášku k svátosti biřmování, které se bude konat příští rok. Je třeba absolvovat roční přípravu, která začne v září tohoto roku. Svátost biřmování se uděluje těm, kdo dovrší 15 roků.

Tuto neděli se koná sbírka na potřeby našeho kostela.

Ve čtvrtek 14.září 2023 bratr M.Klement Zbyněk Šálek složí své slavné sliby podle řehole svatého Benedikta v Řádu cisterciáků přísné observance v klášteře Matky Boží v Novém Dvoře. Obřady začínají v 9.45 hodin. Bratr Klement prosí všechny o modlitbu.