Oznamy pro farnost 27.08.2023

21.neděle v mezidobí

Minulou neděli se vybralo na potřeby našeho kostela 19 655,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

Na tento týden připadá první pátek v měsíci.

V pátek navštívím nemocné. Své nemocné mi můžete do té doby nahlásit.

Svátostné manželství uzavřou dne 2. září 2023 v kapli svatého Antonína v Blatnici snoubenci Radek Pospíšek, bytem v Ostrožské Lhotě a Romana Indrová z Hluku.

Otec biskup Josef, administrátor arcidiecéze, společně s biskupem Antonínem, dalšími spolubratry biskupy, několika desítkami kněží, mezi nimiž bylo 14 z Arcidiecéze olomoucké, a více než třemi tisícovkami mladých z naší vlasti, z nichž asi 700 bylo z naší diecéze, se zúčastnili Světového setkání mládeže s papežem Františkem v Lisabonu.

Otec biskup Josef upřímně děkuje Vám všem, kteří jste mladé účastníky lisabonského setkání podpořili ze svých prostředků.

Věří, že Vás sledování akce na TV NOE nebo setkání s účastníky po jejich návratu z Portugalska utvrdilo v tom, že to byla dobrá investice.