Pořad bohoslužeb v září 2023

  1.9.2023 pátek   18.00 h Za živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
  2.9.2023 sobota   18.00 h Za živou a zemřelou rodinu Fojtíkovu a Hájkovu
  3.9.2023 neděle 22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 9.00 h Prosba o pomoc Ducha svatého na začátku školního roku
  4.9.2023 pondělí   15.00 h Pohřeb zemřelé Jaroslavy Hyrákové
  5.9.2023 úterý Připomínka sv. Terezie z Kalkaty   mše sv. nebude
  6.9.2023 středa   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  7.9.2023 čtvrtek Připomínka sv. Melichara Grodeckého, kněze a mučedníka18.00 h Na úmysl dárce
  8.9.2023 pátek Svátek Narození Panny Marie 18.00 h Za členky Rytířstva Neposkvrněné Panny Marie živé i zemřelé
  9.9.2023 sobota Připomínka sv. Petra Klavera, kněze 18.00 h Na úmysl dárce
  10.9.2023 neděle 23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 9.00 h Za farníky
  11.9.2023 pondělí   18.00 h Za živé i zemřelé Marie z farnosti a duše v očistci
  12.9.2023 úterý Připomínka Jména Panny Marie   mše sv. nebude
  13.9.2023 středa Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  14.9.2023 čtvrtek Svátek Povýšení svatého Kříže 18.00 h Za zemřelého otce, matku a celou živou i zemřelou rodinu
  15.9.2023 pátek Památka Panny Marie Bolestné 18.00 h Za zemřelou Marii Páčovu, manžela, syna a živou i zemřelou rodinu
  16.9.2023 sobota Památka sv. Ludmily, mučednice 18.00 h Za živé i zemřelé Ludmily z farnosti
  17.9.2023 neděle 24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 9.00 h Za farníky
  18.9.2023 pondělí   18.00 h Za zemřelého Petra Radocha, živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
  19.9.2023 úterý Připomínka sv. Januária, biskupa a mučedníka   mše sv. nebude
  20.9.2023 středa Památka sv. Ondřeje Kim Taegona, kněze, Pavla Chong Hasanga a druhů, mučedníků 18.00 h Za zemřelého Jaromíra Žajdlíka, dvoje zemřelé rodiče a dar zdraví pro celou rodinu
  21.9.2023 čtvrtek Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  22.9.2023 pátek   18.00 h Za Marii a Josefa Těthalovy, živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
  23.9.2023 sobota Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze18.00 h Za živou i zemřelou rodinu, za dar zdraví, Boží ochranu a požehnání
  24.9.2023 neděle25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 9.00 h Za farníky
  25.9.2023 pondělí   18.00 h Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o ohranu Panny Marie a andělů strážných
  26.9.2023 úterý Připomínka sv. Kosmy a Damiána, mučedníků   mše sv. nebude
  27.9.2023 středa Památka sv. Vincence z Paula, kněze 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  28.9.2023 čtvrtek Slavnost SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, hlavního patrona českého národa, hlavního patrona metropolitního chrámu a olomoucké arcidiecéze  18.00 h Za Václava Macha, manželku, celou živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
  29.9.2023 pátek Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů 18.00 h Za rodiče Libosvárovy a živou i zemřelou rodinu Libosvárovu a Hlaváčovu
  30.9.2023 sobota Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve 18.00 h Za Antonína Dominika, rodiče, živou i zemřelou rodinu a dar zdraví