Pořad bohoslužeb v říjnu 2023

  1.10.2023 neděle 26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 9.00 h Za farníky
  2.10.2023 pondělí Památka svatých andělů strážných 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  3.10.2023 úterý     mše sv. nebude
  4.10.2023 středa Památka sv. Františka z Assisi18.00 h Za Josefa Bezděka a živou i zemřelou rodinu Vyskočilovu a Bezděkovu
  5.10.2023 čtvrtek Připomínka sv. Faustiny Kowalské, panny 18.00 h Za živou i zemřelou rodinu s prosbou o Boží požehnání a vedení Duchem svatým
  6.10.2023 pátek Připomínka sv. Bruna, kněze 18.00 h Za zemřelého P. Eliase Vellu
  7.10.2023 sobotaPamátka Panny Marie Růžencové 18.00 h Za členky Rytířstva Neposkvrněné Panny Marie živé i zemřelé
  8.10.2023 neděle27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 9.00 h Za farníky
  9.10.2023 pondělí Připomínka sv. Dionýsia, biskupa a druhů, mučedníků   mše sv. nebude
  10.10.2023 úterý     mše sv. nebude
  11.10.2023 středaPřipomínka sv. Jana XXIII., papeže 15.00 h   Pohřeb Martiny Pešíkové
  12.10.2023 čtvrtek Připomínka sv. Radima, biskupa   mše sv. nebude
  13.10.2023 pátek     mše sv. nebude
  14.10.2023 sobota Připomínka sv. Kalista I., papeže a mučedníka   mše sv. nebude
  15.10.2023 neděle28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 9.00 h Za farníky
  16.10.2023 pondělí Připomínka sv. Hedviky, řeholnice a připomínka sv. Markéty Marie Alacoque, panny18.00 h Za nemocnou vnučku, živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
  17.10.2023 úterý Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka   mše sv. nebude
  18.10.2023 středa Svátek sv. Lukáše, evangelisty 18.00 h Na úmysl dárce
  19.10.2023 čtvrtek Připomínka sv. Jana de Brébeuf, Izáka Joguese, kněze a druhů, mučedníků a připomínka sv. Pavla od Kříže, kněze 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Šuránka
  20.10.2023 pátek   18.00 h Za zemřelého Josefa Pavelku, bratra, rodiče a celou živou i zemřelou rodinu
  21.10.2023 sobota Připomínka bl. Karla Rakouského 14.00 h Pohřeb zemřelé Ludmily Štajnochové
  22.10.2023 neděle29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 9.00 h Za farníky
  23.10.2023 pondělí Připomínka sv. Jana Kapistránského, kněze 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  24.10.2023 úterýPřipomínka sv. Antonína Marie Klareta, biskupa   mše sv. nebude
  25.10.2023 středa 18.00 h Za Marii Křápkovu, manžela, dceru, živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
  26.10.2023 čtvrtek   18.00 h Za zemřelou Annu Kotačkovu, manžela a dar zdraví pro celou živou rodinu
  27.10.2023 pátek   18.00 h Za živou i zemřelou rodinu a za dar zdraví
  28.10.2023 sobota Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů 18.00 h Za zemřelého Petra Radocha, živou i zemřelou rodinu Radochovu, Vlkovu a dar zdraví
  29.10.2023 neděleSlavnost VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA 9.00 h Za farníky
  30.10.2023 pondělí   18.00 h Za zemřelého Františka Radocha, syna a celou živou i zemřelou rodinu
  31.10.2023 úterý Připomínka sv. Wolfganga, biskupa   mše sv. nebude