Oznamy pro farnost 03.09.2023

22.neděle v mezidobí

Ze svatby novomanželů Škorcových bylo darováno na potřeby kostela 3 000,- Kč.

Při sbírce na potřeby našeho kostela se vybralo 19 655,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

Zveme všechny žáky, studenty a učitele na zahájení školního roku a žehnání aktovek, které proběhne v neděli 3. září 2023 při mši svaté v 9.oo hodin v kostele svatého Jakuba Staršího v Ostrožské Lhotě. Pozvání platí pro žáky a studenty každého věku. Školní brašny s sebou.

V neděli 24. září 2023 jsou všichni zváni na pěší pouť do Uherského Ostrohu. Sraz v 7.3o hodin u cukrárny. V 10.3o hodin mše svatá, kterou bude sloužit v kostele sv. Ondřeje P. Jan Bleša z Uherského Ostrohu. Je možno objednat a zaplatit si společný oběd u Alky Skřenkové do 17.9. Další informace na vývěsce nebo na farních stránkách.

Charita Uherské Hradiště přijme do svého týmu pastoračního asistenta pro sociální a zdravotní služby s nástupem ihned. Více informací vám podá personální oddělení. P. Josef Říha

Po mši svaté zvu všechny děti do cukrárny na zmrzlinu.

V 10.3o hodin ať se u kostela shromáždí všichni, kdo se přihlásili ke svátosti biřmování, abychom si mohli domluvit termíny přípravy.