Oznamy pro farnost 09.09.2023

23.neděle v mezidobí

V pátek na večerní mši svaté ať se v kostele shromáždí všichni, kdo se přihlásili k svátosti biřmování, abychom si mohli domluvit termíny přípravy.

V neděli 24. září 2023 jsou všichni zváni na pěší pouť do Uherského Ostrohu. Sraz v 7.3o hodin u cukrárny. V 10.3o hodin mše svatá, kterou bude sloužit v kostele sv. Ondřeje P. Jan Bleša z Uherského Ostrohu. Je možno objednat a zaplatit si společný oběd u Alky Skřenkové do 17.9. Další informace na vývěsce nebo na farních stránkách.

Na vývěsce u kostela najdete rozpis vyučování náboženství na základní škole v Ostrožské Lhotě. Vyučovat se začne po 18. září 2023. Další informace vám podá paní katechetka ing. Jarmila Bezděková.

Příští neděli se koná sbírka na potřeby našeho kostela.