Oznamy pro farnost 23.09.2023

25.neděle v mezidobí

Mše svaté pro rodiče s dětmi budou až od října.

Při sbírce na potřeby našeho kostela minulou neděli se vybralo 20 232,- Kč a Ludmily darovaly 2 750,-Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

V neděli 1. 10. jste po mši svaté všichni zváni do farní kavárny. Kromě kávy, čaje, a dobré buchty bude další program. Dozvíme se něco o klášteře trapistů v Novém Dvoře a hlavně si povíme a promítneme fotky slibů, které tam nedávno složil Zbyněk Šálek, dnes bratr Klement. Rozdáme si obrázky, které nám poslal. Nenechte si kavárnu ujít!