Oznamy pro farnost 15.10.2023

28.neděle v mezidobí

V pátek bude večerní mše svatá věnována rodičům s dětmi.

V neděli 22. října se koná sbírka na misie.