Oznamy pro farnost 22.10.2023

29.neděle v mezidobí

Příští neděli oslavíme Výročí posvěcení kostela.

Na všechny věrné zemřelé (dušičky) vzpomeneme v neděli 29.října ve 14.oo v kostele a pak se odebereme společně ke kněžskému hrobu.

V pátek nebude večerní mše svatá pro rodiče s dětmi.

Papež František však vyhlašuje na pátek 27.října 2023 DEN MODLITEB A POSTU ZA UKONČENÍ VÁLKY MEZI IZRAELEM A HAMÁSEM. "Rozhodl jsem se vyhlásit na pátek 27. října den postu a modliteb," ohlásil papež. Bude to "den pokání, ke kterému vyzývám sestry a bratry nejrůznějších křesťanských denominací, příslušníky jiných náboženství a všechny, kterým leží na srdci otázka míru ve světě, aby se připojili podle svého uvážení". I my se přidáme k těmto modlitbám za mír v pátek od 18. 00 hodin v našem kostele.

Tuto neděli se koná den modliteb a sbírka na misie.

Ve dnech od 25. října do 1. listopadu je možno mimořádně získat plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě splnění tří obvyklých podmínek (svatá zpověď, svaté přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) je podmínkou návštěva hřbitova spojená s modlitbou (třeba jen v duchu) za zemřelé. Povolení je určeno těm, kteří ze závažných důvodů nemohou navštívit hřbitov a získat odpustky v obvyklé době.

Nadační fond Credo vás zve v sobotu 4. listopadu do Zlína na Konferenci společenství. Zváni jsou všichni, kdo se nějakým způsobem již pravidelně ve skupinkách setkávají, ale i ti, kteří teprve o nějakém společenství přemýšlí. Cílem je spojit se v modlitbě, sdílet zkušenosti s fungováním různých společenství a hledat cesty, jak spolupracovat a růst ve vzájemných vztazích. Veškeré informace najdete na webu nadačního fondu Credo www.credonf.cz.

Ze soboty na neděli příštího týdne se přechází na zimní čas.

Zveme vás na tradiční dušičkový prodej knih a kalendářů.