Oznamy pro farnost 29.10.2023

Slavnost VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA

Tuto neděli oslavíme Výročí posvěcení našeho kostela.

Na všechny věrné zemřelé (dušičky) vzpomeneme tuto neděli 29.října ve 14.oo v kostele a pak se odebereme společně ke kněžskému hrobu.

Na tento týden připadá první pátek v měsíci.

V pátek navštívím nemocné. Své nemocné mi můžete do té doby nahlásit.

V pátek bude večerní mše svatá věnována rodičům s dětmi.

Dnes ze soboty na neděli se přechází na zimní čas.

Zveme vás na tradiční dušičkový prodej knih a kalendářů, který proběhne v Pastoračním domě.

Příští neděli se koná sbírka na ARCIDIECÉZNÍ CHARITU.

Vám všem, kteří jste přispěli do sbírky na misie minulou neděli, upřímné Pán Bůh zaplať. Vybralo se 13 153,- Kč.

V tyto dny je možno získat plnomocné odpustky za zemřelé za těchto podmínek:

1. listopadu na Slavnost Všech svatých je možné získat tzv. odpustky. 1. listopadu odpoledne a 2. po celý den je možné při návštěvě kteréhokoli kostela získat plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci. A to při splnění třech obvyklých podmínek:

1. Svátost smíření, 2. sv. přijímání, 3. modlitba na úmysl Svatého otce. Tak speciální podmínky pro tento den: pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry.

Od 1. 11.  do 8. 11. je možné získat tzv. odpustky.

Je možné je získat po splnění tří obvyklých podmínek:

1. daný  den přijmout eucharistii, 2. navštívit hřbitov a zbožně se pomodlit za zemřelé a pomodlit se na úmysl Svatého otce; 3. v okruhu těchto dní vykonat svatou zpověď, denně jednou plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci.

Pokud věřící z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době od 1. do 8. listopadu, mohou odpustky pro zemřelé získat na základě vyjádření již od 25. října do 1. listopadu.

Toto dovolení se uděluje na následujících sedm let na základě žádosti ČBK a následného vyjádření Apoštolské Penitenciarie, tedy do roku 2026. Podmínky  pro získání  plnomocných  odpustků  pro  duše  v  očistci  jsou  následující:

1. daný  den přijmout eucharistii, 2. navštívit hřbitov a zbožně se pomodlit za zemřelé a pomodlit se na úmysl Svatého otce; 3. v okruhu těchto dní vykonat svatou zpověď.

V ostatních dnech během roku je takto možné získat odpustky částečné.