Pořad bohoslužeb v listopadu 2023

  1.11.2023 středaSlavnost VŠECH SVATÝCH 18.00 h Za zemřelé rodiče a celou živou i zemřelou rodinu
  2.11.2023 čtvrtek Vzpomínka NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ 18.00 h Za všechny zemřelé
  3.11.2023 pátek Připomínka sv. Martina de Porres, řeholníka 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  4.11.2023 sobota Památka sv. Karla Boromejského, biskupa18.00 h Za Zdeňka Maluše, otce, dvoje zemřelé rodiče a za dar zdraví pro celou rodinu
  5.11.2023 neděle31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 9.00 h Za farníky
  6.11.2023 pondělí   18.00 h Za zemřelého Stanislava Dominika, dva zemřelé bratry a celou živou i zemřelou rodinu
  7.11.2023 úterý   16.00 h   Za Božího služebníka P.Antonína Šuránka
  8.11.2023 středa   18.00 h Za zemřelou Vlastu Vaňkovu, dvoje zemřelé rodiče a Františka Hnilicu
  9.11.2023 čtvrtek Svátek Posvěcení lateránské baziliky 18.00 h Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o ochranu Panny Marie
  10.11.2023 pátek Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve 18.00 h Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o požehnání
  11.11.2023 sobota Památka sv. Martina Tourského, biskupa 18.00 h Za zemřelého Pavla Valčuhu a živou i zemřelou rodinu
  12.11.2023 neděle32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 9.00 h Za farníky
  13.11.2023 pondělí Památka sv. Anežky České, panny 18.00 h Za zemřelého bratra, rodiče, duše v očistci, dar zdraví a Boží požehnání
  14.11.2023 úterý     mše sv. nebude
  15.11.2023 středaPřipomínka sv. Alberta Velikého, biskupa a učitele církve18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  16.11.2023 čtvrtek Připomínka sv. Markéty Skotské a připomínka sv. Gertrudy, panny18.00 h Za živou a zemřelou rodinu Botkovu, Machalovu, Filipovu, Konečnou a duše v očistci
  17.11.2023 pátekPamátka sv. Alžběty Uherské, řeholnice 18.00 h Za zemřelého Františka Kusáka, manželku, rodiče a duše v očistci
  18.11.2023 sobota Připomínka Posvěcení římských bazilik svatých apoštolů Petra a Pavla 18.00 h Za zemřelou Jarmilu a Jana Šimčíkovy, za zemřelého syna zemřelou dceru Jaroslavu a Boží milosrdenství pro živou rodinu
  19.11.2023 neděle33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 9.00 h Za farníky
  20.11.2023 pondělí   18.00 h Za členky Rytířstva Neposkvrněné Panny Marie živé i zemřelé
  21.11.2023 úterý Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě   mše sv. nebude
  22.11.2023 středa Památka sv. Cecílie, panny a mučednice 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  23.11.2023 čtvrtek Připomínka sv. Klementa I., papeže a mučedníka a připomínka sv. Kolumbána, opata14.30 h Pohřeb zemřelé Marie Matuštíkové
  24.11.2023 pátek Památka sv. Ondřeje Dung Laca, kněze, a druhů mučedníků18.00 h Za dar víry, zdraví a ochranu Panny Marie pro celou rodinu
  25.11.2023 sobota Připomínka sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice18.00 h Za zemřelého otce, živou i zemřelou rodinu a duše v očistci
  26.11.2023 neděle Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 9.00 h Za farníky
  27.11.2023 pondělí   18.00 h Za nemocnou osobu
  28.11.2023 úterý     mše sv. nebude
  29.11.2023 středa   18.00 h Za františkánskou rodinu, živé prožívání řeholních slibů a nová povolání do františkánského řádu
  30.11.2023 čtvrtek Svátek sv. Ondřeje, apoštola18.00 h Za zemřelého Jaroslava Bartoše, otce, živou i zemřelou rodinu a dar zdraví